پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین المللی از بحران بدهی‌های اروپا

بحران بدهی‌ها در اروپا نگرانی جدی سران کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین المللی را برانگیخته. رئیس بانک جهانی می گوید بحران وارد مرحله خطرناکی شده. رئیس جمهوری آمریکا هم از سران اروپا خواسته سیاست هماهنگ و منسجمی را برای کاهش بدهی شان پیش بگیرند. از سوی دیگر چین پیشنهاد کرده کشورهای درحال توسعه به اروپا کمک کنند. از دقایقی قبل سران آلمان، فرانسه و یونان در تماسی تلفنی گفتگو درباره سرنوشت حضور یونان در اتحادیه مالی اروپا را آغاز کردند. آیا اروپا خواهد توانست "اتحادیه پولی" خود را نجات دهد؟

گزارش امیر پایور.