پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت بیش از سی نفر در ارتباط با "معبد الهه" در آریزونا

دادستان‌های ایالت آریزونا بیش از سی نفر را در ارتباط با "معبد الهه" بازداشت کرده‌اند. به گفته دادستانی، در این معبد تحت نام خدمات معنوی به مراجعه کننده‌ها خدمات جنسی ارائه می‌شده.

محمد منظرپور گزارش می دهد.