پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از شیوع وبا در میان سیلزدگان در پاکستان

در پاکستان بر شمار آوارگان سیلهای اخیر این کشور افزوده شده است. سیلهایی که در هفته های اخیر بیش از یک میلیون خانه را در ایالت سند در جنوب شرق پاکستان ویران کرده است. نگرانی از شیوع بیماریهایی مانند وبا در میان آوارگان هم بیشتر شده است.

جمال الدین موسوی گزارش می دهد