پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کرسی لیبی در سازمان ملل به دولت موقت سپرده شد

اعضای سازمان ملل متحد با ۱۱۴ رای موافق شورای ملی انتقالی لیبی را به جای دولت معمر قذافی به رسمیت شناختند. اما از درون لیبی همچنان خبر از درگیری می آید. مخالفان سرهنگ قذافی وارد بنی ولید شده اند و در گیری ها در سرت، زادگاه معمر قذافی هم ادامه دارد.

نگین شیرآقایی، بی بی سی، گزارش می دهد.