پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فلسطینی ها تشکیل کشور مستقل را حق خود می دانند

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رسماً اعلام کرد که درخواست عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل متحد را هفته آینده به شورای امنیت می برد. آقای عباس گفته مذاکره با اسرائیلی ها به بن بست رسیده اما فلسطینیان تشکیل کشور مستقل را حق خود می دانند.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.