پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سقوط یک جنگنده قدیمی در نمایشی هوایی در آمریکا

سقوط یک جنگنده قدیمی جنگ جهانی دوم در نمایشی هوایی در آمریکا سه نفر را کشت و بیش از ۵۰ نفر را زخمی کرد. خلبان هفتاد و چهار ساله هم کشته شده است. نمایش هوایی در ایالت نوادای آمریکا در جریان بود که جنگنده به سکوی تماشاچی ها برخورد کرد.

ویل گرانت گزارش می‌دهد