پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقاومت شدید هواداران قذافی در دو شهر سرت و بنی ولید

شورای امنیت سازمان ملل متحد بخشی از تحریم ها علیه لیبی را لغو کرده است. دارایی های دو شرکت نفتی آزاد شده و ممنوعیت پروازهای تجاری هم لغو شده است. در همین حال، بنا بر گزارش ها از لیبی تلاش نیروهای شورای ملی انتقالی برای تصرف دو شهر سرت و بنی ولید تا حالا بی نتیجه بوده است.

آیدین صالی گزارش می دهد