پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای کمک‌رسانی به میلیون‌ها نفر سیل‌زده در پاکستان

نخست وزیر پاکستان می‌گوید شخصاً مسئولیت کمک رسانی به میلیون ها سیل زده را بر عهده می گیرد. بارندگی شدید در استان سند در جنوب پاکستان هزارها روستا را زیر آب برده است. این در حالیست که پاکستان هنوز با مشکلات ناشی از سیل پارسال دست و پنجه نرم می کند.

اورلا گرین گزارش می‌دهد