نظرسنجی بی بی سی: حمایت از استقلال فلسطین گسترده است

آخرین دور گفتگوها سال گذشته و بدنبال خودداری اسرائیل از توقف توسعه شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی به شکست انجامید.

اما این نظرسنجی نشان می دهد که افکار عمومی جهانی در جهت رای به ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی هاست.

حتی در کشورهایی که بیشترین ضدیت را از خود نشان داده اند، تعداد طرفداران بیشتر از مخالفان بوده است.

در آمریکا ۳۶ درصد مخالفت بوده اند، اما ۴۵ درصد حمایت کرده اند.

در هند، ۲۵ درصد مخالفت کرده اند، اما ۳۲ درصد موافق هستند.

مصری ها قوی ترین حمایت را با ۹۰ درصد از خود نشان داده و تنها ۹ درصد نظر منفی داشته اند.

در ترکیه ۶۰ درصد موافق، ۱۹ درصد مخالف، در پاکستان ۵۲ درصد موافق، ۱۲ درصد مخالف و در اندونزی ۵۱ درصد موافق و ۱۶ درصد مخالف بوده اند.

چینی ها که جزء بیشترین حامیان هستند، ۵۶ درصد موافقت و تنها ۹ درصد مخالفت کرده اند.

در کشورهای اروپایی نیز ارقام مشابهی به چشم می خورد.

فرانسه (۵۴ درصد حامی، ۲۰ درصد مخالف)، آلمان (۵۳ درصد حامی، ۲۸ درصد مخالف) و بریتانیا (۵۳ درصد حامی، ۲۶ درصد مخالف).

در مجموع ۳۰ درصد هم نظر قطعی نداده و گفته اند باید رای نداد، یا "بستگی دارد و یا نظری نداشته اند.

اما در روسیه و شیلی اکثر مردم نظری نداده اند.

در این نظرسنجی ۲۰ هزار و ۴۶۶ نفر از ۱۹ کشور جهان شرکت کردند. این مصاحبه ها از ۳ ژوئیه تا ۲۹ اوت امسال انجام شد.

مطالب مرتبط