پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقاومت طرفداران قذافی در دو شهر سرت و بنی ولید

بی‌بی‌سی از اتهام سو استفاده مخالفان معمر قذافی از مهاجران آفریقایی در لیبی با خبر شده است. بنا به گزارش‌ها، صدها نفر بدون دلیل و مدرک، به اتهام همکاری با معمر قذافی در بازداشت هستند. همچنین گفته می‌شود که مخالفان، به بعضی از خانه‌ها را غارت و به زنان و دختران، تجاور کرده‌اند. همزمان درگیری بین نیروهای مخالف و موافق معمر قذافی، در دوشهر سرت و بنی ولید ادامه دارد. سخنگوی شورای ملی انتقالی می‌گوید مخالفان تا چند روز دیگر سرت و بنی ولید را از طرفداران آقای قذافی می‌گیرند.

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.