پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غیبت برخی از سیاست مداران پرآوازه در مجمع عمومی سازمان ملل

امسال بعضی از سیاست مدارهای پرآوازه جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور ندارند. مثل معمر قذافی، رهبر فراری لیبی. در همین حال، اجلاس فرصت مناسبی شده برای پیام رهبران تاثیرگذار جهان به خیزش‌های مردی در کشورهای عربی. در این گیر و دار، فلسطینی‌ها هم می‌کوشند به عنوان کشوری مستقل در سازمان ملل به رسمیت شناخته شوند.

خشایار مهیم از واشنگتن گزارش می‌دهد.