پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان مین در کردستان

امروز روز جهانی صلح است و فردا سالروز آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق. سازمان ملل متحد می گوید به ازای هر مینی که در جهان خنثی می شود، ۲۵ مین تازه کاشته می شود.خبرنگار بی بی سی چندی پیش به شهر مرزی حلبچه رفت تا داستان کسی را بازگو کند که نیمی عمرش را به پاک کردن میدان های مین گذارنده و بخش هایی از بدنش را هم از دست داده است.

ژیار گل، بی بی سی، گزارش می دهد.