پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت فلسطینی ها از پیشنهاد عباس

در رام الله، در کرانه غربی رود اردن، دهها هزار نفر از کوشش مقام های فلسطینی برای عضو شدن فلسطین در سازمان ملل به عنوان کشور مستقل حمایت کردند. محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطینی ها، قرار است جمعه بعد از سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل رسما تقاضای دولتش را به مقام های شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم کند. آمریکا گفته این تقاضا را وتو می کند و اسرائیل هشدار داده به این حرکت فلسطینی ها پاسخی مناسب خواهد داد.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.