نوسازی پنج میلیارد دلاری جنگنده های اف-۱۶ تایوان تایید شد

آمریکا طرح نوسازی ناوگان کهنه جنگنده های اف-۱۶ تایوان به ارزش پنج میلیارد دلار را تایید کرده است.

چین تایوان را بخشی از خاک خود می داند و علیه این معامله پنج میلیارد دلاری به واشنگتن اخطار داده بود.

وزارت خارجه چین "دادخواهی شدید" خود در ارتباط با این معامله را ابراز داشت و گفت که به روابط با آمریکا لطمه می زند.

اما آمریکا براساس توافقنامه هایش با تایوان، موظف به حفاظت از این کشور برای دفاع از خود است.

ژانگ ژیجون معاون وزارت خارجه چین این معامله را "مداخله فاحش" در امور داخلی کشورش نامیده است.