پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ربانی در کابل به خاک سپرده شد

مراسم خاکسپاری رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در میان تدابیر شدید امنیتی، حامد کرزی، رییس جمهوری، شماری از مقامهای خارجی و هزاران افغان در این مراسم شرکت کردند. برهان الدین ربانی روز سه شنبه بدست یک حمله کننده انتحاری در خانه اش کشته شد.

علی سلیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.