پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت صالح به یمن

علی عبدالله صالح، به یمن برگشته است. رییس جمهوری یمن حدود سه ماه پیش به عربستان سعودی رفت پس از اینکه در یک حمله مجروح شد. در آن زمان او کشوری را ترک کرد که دستخوش تظاهرات ضد حکومتی بود و بسیاری امیدوار بودند که او دیگر برنگردد. حتی در غیاب او خشونت ادامه داشته از جمله در یک هفته گذشته که بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.

فرداد فرحزاد، بی بی سی، گزارش می دهد.