پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'نوشیدن آبجو در حد متعادل برای سلامتی مفید است'

و یک خبر خوب برای آبجوخورها: دانشمندان در اروپا می گویند آبجو شکم را بزرگ نمی کند و خوردنش هم اتفاقا خیلی مفید است. البته اما و اگرهایی هم هست.

عادل شایگان گزارش می‌دهد