پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقاومت شدید هواداران قذافی در شهر سرت

در لیبی هر لحظه نیروهای شورای ملی انتقالی به مرکز شهر سرت نزدیکتر می شوند. سرت که زادگاه معمر قذافی، رهبر فراری لیبی است، هنوز در دست هواداران اوست. طرفداران سرهنگ قذافی به شدت مقاومت می کنند. شماری از غیر نظامیان هم در حال ترک شهر هستند.

فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد