پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده حق رای و نامزدی در انتخابات به زنان در عربستان

پادشاه عربستان به زنان این کشور قول داده، شرایط شرکت آنها در انتخابات شهرداری ها و شورای شهر ها، که تنها انتخابات این کشور است، فراهم شود. او گفته خودش از این پس زنان را به عضویت شورای مشورتی اش هم منصوب خواهد کرد. این خبر در آستانه انتخابات پنج شنبه این هفته اعلام شده، اما تا چهار سال دیگر زنان هنوز باید منتظر بمانند.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد