پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان

محی الدین کبیری، برای یک دوره چهارساله دیگر رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شد. این حزب یکی از احزاب اصلی مخالف دولت و تنها حزب مذهبی رسمی در محدوده اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

سهراب ضیا در گفت و گویی از محی الدین کبیری پرسیده آیا انتخاب بدون رقیب او مغایر با اصول دموکراتیک نیست.