پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه‌ترین تحولات در سوریه

نیروهای ارتش سوریه، با پشتیبانی چند تانک وارد رستن، شهری در مرکز سوریه، شدند. این شهر، دو روز در محاصره ارتش بود. کسانی که از شهر فرار کرده‌اند می‌گویند برق و راه‌های ارتباطی قطع شده و صدای انفجار و تیراندازی می‌آید. پیشتر وزیر خارجه سوریه غرب را متهم کرده بود می‌خواهد سوریه را تجزیه کند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.