پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از صد هزار نفر آواره در نیتجه توفان نسات در فیلیپین

توفانی قوی در فیلیپین سیل راه انداخته، برق را قطع کرده و فعالیت مردم را در مانیل، پایتخت این کشور، مختل کرده است. بنا به گزارش‌ها، بر اثر توفان نسات، دست کم هفت نفر کشته شده‌اند و بیش از صد هزار نفر آواره.

علی همدانی گزارش می‌دهد.