پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر نوع لباس پوشیدن در تشکیل پیش ذهنیت از دیگران

هر کدام از ما معمولا در روز با عده زیادی از آدم‌های دیگر روبرو می‌شویم که گاهی می‌شناسیم‌شان و گاهی تنها از کنارمان رد می‌شوند. دانشمندان حالا می‌گویند خیلی بیش از آنچه تصور می‌کنید آدم‌ها را از روی لباس‌شان می‌شناسید.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.