پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری دادگاه کنراد موری، پزشک متهم به قتل مایکل جکسون

دادگاه کنراد موری، پزشکی که متهم است ناخواسته مایکل جکسون را به قتل رسانده، از دیروز در لس آنجلس بر پا است. دادستان گفته پزشک آقای جکسون سهل انگار بوده و اشتباه دارو تجویز کرده.

دیوید رالیس، خبرنگار بی‌بی‌سی، این گزارش را از اولین جلسه دادگاه فرستاده.