پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راکت حامل قطعات ایستگاه فضایی چین به فضا پرتاب شد

چین اولین قسمت از یک ایستگاه فضایی را که می خواهد در مدار زمین قرار بدهد، به فضا پرتاب کرد. نام آن تیانگانگ -۱ است. چین، ماه آینده یک سفینه به فضا میفرستد و یکی از اهدافش گذاشتن انسان روی کره ماه است. گزارش از کامبیز کراماتی.