پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت 'مهاجران غیرقانونی تبهکار' در آمریکا

اداره مهاجرت آمریکا در یک هفته گذشته حدود سه هزار مهاجر غیرقانونی را بازداشت کرده است. رئیس پلیس مهاجرت و گمرگ آمریکا می گوید همه این افراد سابقه کیفری دارند و حدود ۷۰۰ نفرشان قبلا از آمریکا اخراج شده بودند ولی دوباره وارد این کشور شده اند. هر سال حدود ۳۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی از آمریکا اخراج می شوند. خشایار مهیم از واشنگتن گزارش می دهد.