پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسلام آباد: فشارهای آمریکا بی نتیجه است

نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش مصمم است از استقلال و آزادی خود دفاع کند و فشارهای آمریکا بی نتیجه خواهد بود. یوسف رضا گیلانی در یک گردهمایی کم سابقه با رهبران سیاسی و مذهبی سخن میگفت. آنها گردهم آمده اند برای بررسی روابط واشنگتن-اسلام آباد که در ماه های اخیر رو به تیرگی گذاشت. اخیرا، بلندپایه ترین مقام نظامی آمریکا علنا دستگاه اطلاعاتی پاکستان را به حمایت از گروه های شبه نظامی متهم کرد. در همین حال آمریکا پنج نفر از کسانی را که می گوید به گروه تروریستی حقانی و گروههای دیگر در افغانستان و پاکستان کمک مالی می رساندند تحریم کردند.