پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گورستان ویژه حیوانات خانگی در کلمبیا

اگر در خانه از حیوانات کوچک نگهداری میکنید شاید نگران روزی باشید که حیوان دلبندتان جان به جان آفرین تسلیم کند. ظاهرا همین نگرانی ها باعث رونق کسب و کار نسبتا جدید شده . علی همدانی از گورستانی در کلمبیا می گوید که فقط حیوانات خانگی را می پذیرد.