پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عفو ملوکانه شامل حال راننده زن سعودی شد

ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، حکم زنی را که به جرم رانندگی به ده ضربه شلاق محکوم شده بود، لغو کرده است. در عربستان، زنان حق رانندگی ندارند. اما مدتیست که فعالان حقوق زنان در این کشور، برای آزادی بدست گرفتن فرمان، یک کمپین نافرمانی به راه انداخته اند. جزئیتاتش را در گزارش فریبا صحرایی ببینید.