پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی بی سی از درعا

درگیری ها در سوریه ماه هاست که ادامه دارد. کانون اصلی این درگیری ها درعا بود. شهری کوچک با حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت در جنوب سوریه. آنچه تاکنون از این شهر گزارش شده ویدئوهایی بوده که مخالفان در اینترنت منتشر کرده اند.

لیز دوست، بی بی سی، گزارش می دهد.