پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن رهبر القاعده شبه جزیره عربستان

انور العولقی، از رهبران القاعده در یمن، و سمیر خان، یکی از چهره های بانفوذ القاعده کشته شدند. یک جنگنده و یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی آنها را در ۱۴۰ کیلومتری صنعا، پایتخت، هدف قرار دادند.آقای عولقی، آمریکایی یمنی تبار، سالها تحت تعقیب بود. وزیر خارجه بریتانیا گفته کشته شدن او ضربه بزرگی به شبکه القاعده است.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.