پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت فروش مشروبات الکلی پس از ده شب در شهر لیون فرانسه

نوشیدن بیش از حد شراب که در انگلستان بسیار معمول است، حالا دامنگیر فرانسوی ها هم شده است. مسوولان این کشور نگران جوانانی هستند که برای مست شدن بیش از حد شراب می نوشند. حالا مسئولان محلی شهر لیون، دومین شهر بزرگ فرانسه، قانونی وضع کرده اند که مغازه ها نمی توانند بعد از ده شب نوشیدنی های الکلی بفروشند.

کریسشن فریسر از لیون گزارش می دهد