پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مالیات برای غذاهای پرچربی در دانمارک

دانمارک اولین کشوری است که تصمیم گرفته بر غذاهای پرچربی مالیات بگذارد. دولت این کشور اعلام کرده این غذاها باید گران شوند چون مصرفشان برای سلامت مردم ضرر دارد.

تیم آلمن گزارش می دهد