پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت فروش ماریجوانا در یک شهر هلند

خیلی از توریست ها دنبال بنگ و حشیش به آمستردامِ هلند می روند. کشوری که خرید و فروش بعضی از مواد مخدر در آن آزاد است. البته با نظارت دولت. حالا برای اولین بار، در شهری در جنوب این کشور، فروش ماریجوانا ممنوع شده است، البته هنوز نه برای همه توریست ها.

پریزاد نوبخت گزارش می دهد.