پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت ۷۰۰ نفر از معترضان به سیاست‌های اقتصادی در نیویورک

پلیس نیویورک، بیش از هفتصد تظاهرکننده معترض به سیاستهای اقتصادی آمریکا را بازداشت کرده است. تظاهرکنندگان به دعوت جنبشی به خیابان آمده بودند که نام خود را گذاشته‌: «وال استریت را اشغال کنید». این گروه از دو هفته پیش با جمع شدن در نزدیکی وال استریت و دعوت از مردم برای پیوستن به آنها، قصد داشتند مطالبات خود را به گوش دولتمردان برسانند. پلیس می‌گوید که دلیل بازداشت‌ها آن بوده که تظاهرات کنندگان ترافیک را مختل کرده بودند.

پناه فرهادبهمن گزارش می دهد.