پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدویت‌های تازه برای سیگاری‌های نوجوان در بریتانیا

با محدویت های تازه ای که دولت بریتانیا وضع کرده، از امشب زندگی برای سیگاری های نوجوان سخت تر می شود. به خصوص، برای آن هایی که سیگارشون رو از ماشین های سیگارفروشی کنار بارها و مشروب فروشی ها می خریدند. دولت بریتانیا گفته با این کار می خواهند مانع سیگار کشیدن نوجوان ها بشود.

سعیده هاشمی گزارش می‌دهد