پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارخانه‌های تولید درخت کریسمس در چین

وقتی اقتصاد دنیا به بحران بر بخورد، حتی غولهای اقتصادی هم به زحمت می افتند. پیامد کاهش تقاضا در کشورهای پیشرفته، سخت شدن صادرات برای کشورهای تولید کننده است. با این حال در چین، یک صنعت هست که به رغم اوضاع نه چندان خوب اقتصاد دنیا، از رونقش چندان کم نشده است.

علی فولادی گزارش می‌دهد