پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب 'قانون مجازات خشونت علیه زنان و کودکان' در پارلمان کردستان عراق

به تازگی، پارلمان اقلیم کردستان عراق طرحی را به نام "قانون مجازات خشونت علیه زنان و کودکان" تصویب کرده است. بر اساس این قانون، تنبیه کودکات و خشونت علیه زنان جرم محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. نهادهای حقوق بشری و بعضی از مقامات غربی این طرح را گامی در جهت دمکراسی در کردستان خوانده‌اند، اما بعضی از روحانیون درمنطقه، آنرا خلاف شرع می دانند.

ژیار گل گزارش می دهد