پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'دیپلمات‌های سوری معترضان را می‌ترسانند'

سازمان عفو بین الملل گفته سفارتخانه های سوریه به شکلی سازمان یافته معترضان در خارج از کشور را می ترسانند. در همین حال، رابرت فورد، سفیر آمریکا در دمشق، گفته ادامه خشونت ها راه حل های سیاسی را می بندد. همزمان روسیه گفته از پیش نویس قطع نامه ای درباره سرکوب معترضان سوری حمایت نخواهد کرد. در حالی که این قطعنامه قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شود. جزئیات بیشتر در گزارش فریبا صحرایی.