پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موافقت عراق با تمدید ماموریت تعدادی از نیروهای آمریکایی

عراق با تمدید ماموریت تعدادی از نیروهای آمریکایی موافقت کرده، به شرطی که مصونیت قضایی نداشته باشند و اگر خلافی از آن‌ها سر بزند در دادگاه‌های عراق محاکمه شوند. این شرطی است که آمریکا قبلا رد کرده بود و انتظار نمی‌رود آن را بپذیرد. قرار است همه نیروهای آمریکا تا سه ماه دیگر عراق را ترک کنند.

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.