پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد سنگین از روسیه و چین برای وتو کردن قطعنامه علیه سوریه

خشونت و خونریزی بیشتر میشود، حمایت از حکومتی سرکوبگر. این توصیفها تنها بعضی از واکنشهای تندیست که تصمیم چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل بهمراه داشته. آنها قطعنامه علیه سوریه را وتو کردند. قطعنامه ای که دولت دمشق را تهدید می کرد اگر خشونت علیه معترضان را متوقف نکند، تحریم خواهد شد. حالا روسیه می گوید از مخالفان اسد دعوت میکند برای گفت و گو به مسکو بروند. دعوتی که رهبر مخالفان میگوید می پذیرد فقط به این شرط که مذاکره با بشار اسد در منو نباشد. کشورهای غربی اما خشمگینند.

گزارش از نازنین معتمدی.