پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا

هزاران تظاهرکننده بار دیگر در بخش مالی شهر نیویورک و سایر شهرهای آمریکا تظاهرات کردند. اعضای اتحادیه های قدرتمند کارگری و دانشجویان چندین دانشگاه هم به جمع تظاهرکنندگان پیوسته‌اند. این فعالان به آمار بالای بیکاری، و قدرت سیاسی بانک ها و نفوذ ثروتمندان بر سیاستمداران معترضند. بهمن کلباسی گزارش می دهد.