پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهترین دانشگاه های جهان کجا هستند

جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان امروز از سوی موسسه آموزش عالی "تایمز" اعلام شد. انستیتوی تکنالوژی کالیفرنیا در رتبه اول ایستاده، هاروارد، استندفورد، آکسفورد و کمبریج در رتبه های بعدی. اما نکته جالب برای ایران اینکه برای اولین بار یک دانشگاه از ایران هم در فهرست ۳۵۰ دانشگاه برتر دنیاست. طاهر قادری گزارش می دهد.