پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرت در آستانه سقوط

بر اساس تازه ترین خبرها نیروهای شورای انتقالی لیبی بخش اعظم شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، را تصرف کرده اند. سرت آخرین پناهگاه وفاداران رهبر فراری لیبی است. صبح امروز هزارها نفر، مجهز به تانک و موشک انداز، به این شهر حمله کردند.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.