پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

این سه زن؛ برندگان جایزه صلح نوبل

کمیته نوبل می گوید رعایت حقوق زنان برای صلح جهانی ضروریست. به همین دلیل، جایزه صلح امسال به سه زن داده شده. دو زن از لیبریا در شرق آفریقا و یک زن یمنی.به گفته کمیته نوبل، این سه زن برای حفظ امنیت و حقوق زنان عمری را صرف مبارزه مسالمت آمیز کرده اند.

رعنا رحیم پور، بی بی سی، گزارش می دهد.