پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمهوری چک به دنبال توسعه صنعت اتمی

با اینکه ایتالیا و اتریش تولید انرژی اتمی را کنار گذاشته اند و آلمان هم گفته تا ده سال دیگر همین کار را می کند، بعضی از کشورهای بلوک شرق سابق، مثل اسلوواکی و لهستان، در اندیشه توسعه صنعت اتمی شان هستند. حالا جمهوری چک هم همین مسیر را پیش گرفته است.

علیرضا فولادی گزارش می دهد