پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه نبرد سنگین در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی

جنگ برای کنترل کامل شهر سرت در لیبی ادامه دارد. سرت، زادگاه معمر قذافی، یکی از آخرین پایگاه های باقی مانده وفاداران رهبر فراری لیبی است. صدای تانکها از صبح به گوش می رسد. بر اساس گزارش ها از دیروز که حمله به مرکز شهر شروع شده دستکم ۱۲ نفر کشته شده اند و بیش از ۱۹۰ نفر زخمی.

سعیده هاشمی گزارش می‌دهد