پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه جنگ در شهر سرت و هشدار درباره وضعیت زخمی‌ها

احتمال سقوط سرت، در حال افزایش است. خبرنگاران از سرت گزارش می دهند که نیروهای شورای انتقالی لیبی کنترل بخش عمده مجتمع کنفرانس شهر سرت را گرفته اند. گزارشهایی که گفته های قبلی مخالفان مبنی بر گرفتن کل مجتمع را نقض می کند. همزمان صلیب سرخ جهانی درباره وضعیت زخمی ها در بیمارستان سرت ابراز نگرانی جدی کرده است. از شروع حمله به سرت، ده ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد