پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقاضای تشکیل کمیته تحقیق درباره درگیری‌های مذهبی

مراسم تشییع جنازه کشته های درگیری‌های مذهبی مصر، امروز در قاهره برگزار شده است. تظاهرات دیروز مسیحیان قبطی در قاهره به درگیری انجامید و ۲۴ نفر کشته و دست کم ۲۰۰ نفر زخمی شدند. رهبر مسیحیان قبطی گفته اخلال گران، مسئول به خشونت کشیده شدن تظاهرات هستند. شورای نظامی مصر خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حوادث اخیر شده است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد