پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل زدگان پاکستانی هنوز سر پناه ندارند

اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان می‌گوید هفته‌ها بعد از جاری شدن سیل، هنوز نزدیک به یک میلیون نفر سرپناه ندارند. مقام‌های این اداره گفته اند جامعه جهانی در کمک به آوارگان کوتاهی کرده. سیل در پاکستان حدود ۲۵۰ نفر را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده.

هارون نجفی‌زاده، بی بی سی، گزارش می‌دهد.